Handelsbetingelser

Det er på forhånd angivet, at de nuværende handelsbetingelser regulerer salg foretaget hos GO ART DESIGN af produkter foreslået på nævnte site: goartdesign.dk

Ved at navigere rundt på goartdesign.dk eller ved at bestille et af de produkter der foreslås på dette site, accepterer kunden at være bundet af de nuværende betingelser, der gælder for ethvert tilbud, ordre og aftale mellem kunden og virksomheden, samt til enhver aktivitet nødvendig for deres udførelse. De nuværende forhold er tilgængelig for alle på webstedet for goartdesign.dk. GO ART DESIGN forbeholder sig ret til at ændre på ethvert tidspunkt de nuværende generelle betingelser er underlagt skabe disse ændringer på sit websted.

ARTIKEL 1 – PRISLISTE

Alle priser på vores goartdesign.dk er inklusive den gældende momssats. Fragt er ikke inkluderet i prisen – men prisen er 100,00 (hundrede) DKK for enhver ordre. Andre omkostninger, der eventuelt pålægges kunden er angivet før indgåelse af aftalen. Ved bestilling til andre lande end Danmark, betragtes du som importør af en eller flere produkter. Alle ordrer uanset deres oprindelse er i en valuta efter dit valg. Salgspriserne kan til enhver ændres af GO ART DESIGN. Prinsen på produkter som er købt inden prisændring vil ikke blive berørt af ændringen. Alle varer er GO ART DESIGNs ejendom indtil skyldigt beløb er indbetalt.

ARTIKEL 2 – ORDRER

Ved indgåelse af ordrer om køb accepteres de generelle betingelser. Fra det øjeblik køberen har klikket accepter køb – formodes det, at man har læst de generelle betingelser for salg via goartdesign.dk. Hvis et produkt er udsolgt vil du blive advaret om det via hjemmesiden eller pr. mail – det er op til kunden at skrive til os via email – for at få et andet produkt eller refusion af beløbet. I tilfælde af en forlænget leveringstid (mere end 1 (én) måned) vil din ordre blive annuleret og du fil få pengene retur på samme måde som du havde betalt( Paypal og Dankort).

ARTIKEL 3 – LEVERING

Bestilte varer bliver leveret som post eller pakker anbefalet til leveringsadressen som du har angivet under bestilling. Produkterne bliver sendt efter modtagelse af ordren og betalingen. Fristen for ekspeditionen er mellem 3 og hverdage. De angivne frister er normale gennemsnitlige deadlines og svarer til de normale frister for behandling. GO ART DESIGN kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser ved forsinket levering. Det er kundens pligt at sikre, at de modtagne varer stemmer overens med det bestilte. Skulle der være uoverensstemmelser imellem det modtagne og det fakturerede er det kundens pligt straks at give besked herom til GO ART DESIGN på mail til ih-olesen@mail.tele.dk. Såfremt varerne har lidt skade under transporten, skal kunden straks gøre GO ART DESIGN opmærksom herpå. Såfremt vi ikke har modtaget henvendelse herom inden senest 1 dag mundtligt og 2 dage skriftligt, betragtes varen som leveret.

ARTIKEL 4 – BETALING

Betaling foregår på den af kunden registrede måde via kreditkort via Paypals hjemmeside eller via Dankort (Kun i Danmark). (Betaling skal være foretaste i løbet af købet. På intet tidspunkt kan det betalte beløb betragtes som et forskud eller et depositum):be considered as deposit or advances). Køberen garanteres af GO ART DESIGN at alle betalinger foretaget er via sikre forbindelser. GO ART DESIGN for beholder sig retten til at suspendere eller annulere en ordre og/eller levering i tilfælde af manglende betaling af ethvert beløb der skulle betales af køber eller i tilfælde af fejl i forbindelse med betalingen.

ARTIKEL 5 – TILFREDSHED ELLER TILBAGEBETALING

Fra modtagelse af varen har du efter købelovens gældende frist for at returnere varen i sin originale emballage med din skriftlige anmodning om ombytning eller pengene tilbage. Udgifter i forbindelse med returnering er kundens ansvar. Kun beløbet for et eller flere købte produkter bliver refunderet. Refusionen bliver betalt til samme adresse som ordren. De refunderet penge bliver overført indenfor 5 (fem) hverdage efter modtagelsen af de refunderede varer. Beløber bliver refunderet via samme måde som blev brugt ved indgåelsen af ordren.

ARTIKEL 6 – KUNDESERVICE

For yderligere oplysninger eller spørgsmål i forhold til opfølgningen af din ordre, kan du kontakte os på telefon +45 24 93 81 91 eller +45 28 51 31 24 (DK / EN / DE) (fra mandag til fredag) eller ved e-mail på følgende adresse: ih-olesen@mail.tele.dk

 ARTIKEL 7 – BILLEDEMATERIALE

Alle tekster, kommentarer, billeder og illustrationer der er gengivet på goartdesign.dk er GO ART DESIGNS ejendom og er registreret i henhold til ophavsretten og ejendomsretten. Privat brug er tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra GO ART DESIGN. Enhver anden brug eller kopiering er forbudt og kan medføre retsag. Enhver fuldstændig eller delvis gengivelse af GO ART DESIGNs katalog er strengt forbudt uden skriftlig tilladelse fra GO ART DESIGN.

ARTIKEL 8 – ANSVAR

Alle produkter vist på goartdesign.dk er i henhold til dansk lovgivning. GO ART DESIGN kan ikke blive holdt ansvarlig i tilfælde af manglende overholdelse af lovgivningen i de lande hvor produkterne leveres. Det er op til kunden at holde sig ajour med gældende lovgivning. Alle tekster, kommentarer, billeder og illustrationer er ikke kontraktlige. Som følge heraf kan GO ART DESIGN ikke holdes ansvarlige for fejl eller mangler i billederne / beskrivelserne. GO ART DESIGN påtager sig ikke ansvaret for eventuelle følgeskader på grund af misligeholdelse af produktet, underskud, tab af fortjeneste, skader eller udgifter.
Links på goartdesign.dk kan sende kunden videre til andre sider end goartdesign.dk. GO ART DESIGN er ikke ansvarlig hvis indholdet på disse sider ikke overholder gældende lovgivning. GO ART DESIGN er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for GO ART DESIGNS kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

 ARTIKEL 9 – IKKE GYLDIGHED

Hvis en eller flere af de nuværende betingelser er ugyldige eller bliver erklæret som sådan som følge af håndhævelse af lov, en forordning eller efter en afgørelse truffet af en juridisk myndighed vil de øvrige betingelser stadig være gyldige.

ARTIKEL 10 – JURIDISK TVISTER

De generelle betingelser er gældende efter dansk lovgivning. De er udarbejdet på dansk (originale version), oversat til engelsk og fransk for fuldstændigheden af webstedet. I tilfælde af tvister efter gældende betingelser afgøres det af de danske domstole.

ARTIKEL 11 – INFORMATIONER

Din adresse og koordinater kan overføres til vores partnere, og hvis du ikke ønsker at modtage forslag fra dem, så informer os om det via e-mail på følgende adresse: ih-olesen@mail.tele.dk. Du har en ret til adgang til alle oplysninger vedrørende dig. Bare kontakt os via e-mail (ih-olesen@mail.tele.dk) eller via post ved at angive os dit navn, fornavn og adresse.